Láskavé miesto / Laskavémísto

Táto „VZŤAHOVŇA“ nech je miestom pestovania a kultivácie vzťahov.- Dobrým a láskavým! Je predsa toľko ľudí, ktorí prešli naším životom a my sme ich vlastne nepoznali. Hoci sme tak urobiť mohli a mali!  Deformované či neuspokojivé mezilidské vztahy – ako to potvrdzujú aj niektoré najnovšie poznatky tzv. neurovied – sú totiž najčastejšou a najrozšírenejšou príčinou stresu a „vyhorenia“ (burn out) …

Tato „VZTAHOVNA“ ať je místem pěstování a kultivace vztahů.- Dobrým a laskavým! Je přece tolik lidí, kteří prošli naším životem a my jsme je vlastně nepoznali. Byť jsme tak učinit mohli a měli. Deformované či neuspokojivé mezilidské vztahy – jak to potvrzují i některé nejnovější poznatky tzv. neurověd – jsou totiž nejčastější a nejrozšířenější příčinou stresu a „vyhoření“ (burn out) …

Rozhovor(y) o vzťahoch …

Radio 1 – Praha, 1. červenec 2020

Koncem června jsem byl pozván do pořadu Zátiší p. Alešem Vojířem z Radia 1, který byl věnován vztahům na pracovišti. To vše díky blogu a osobnosti pí Julie Růžičkové, která byla v minulosti sama terčem bossingu ( http://www.korporatnibizarek.cz/). A také v ní, jako u mnoha jiných,  zanechala tato negativní zkušenost odhodlání radit a pomáhat lidem, kteří se dostávají do podobných situací. (Podcast programu Zátiší ze dne 1.7.2020) Z původního záměru komentovat z pohledu psychologa (tedy mne) prožitky a pocity člověka, který zažil bossing na vlastní kůži se však postupně zrodila myšlenka, „přibrat do party“ také zkušeného manažera. Této role se posléze ujal pan Jiří Devát a návštěvníci těchto stránek mohou již nyní posoudit první výsledky této naší spolupráce, kterou             

zaštítil Nadační fond FILANTIA

 

Filantia TV 

Strukturální násilí a mezilidské vztahy

Žijeme v době plné strukturálního násilí a proto je nanejvýš důležité si vyjasnit nejenom obsah tohoto pojmu, ale také dopad této formy násilí na život jednotlivce i celé společnosti. Máte-li zájem o naši prezentaci na toto téma, ozvěte se nám laskavě na některou z našich kontaktních adres.

Foto: Stres  (Zdroj: www.pixabay.com)

Vztahovna jako forma vzdělávání 

pro „dobrovolníky všeho druhu“, kteří se chtějí angažovat – či se dokonce již nějak angažují – na poli řešení vztahových konfliktů a problémů – mediátory, zprostředkovatele, odboráře, právníky, sociální pracovníky , poradkyně a poradce, atp. … – pro všechny ty, které/kteří by se chtěli angažovat v individuální či skupinové formě poradenství, pomoci a prevence – ať již formou face tu face (tváří v tvář příp. i telenicky. Máte-li zájem, ozvěte se nám na některou z našich kontaktních adres.

Láskavé miesto / Laskavé místo (logo) 

Pracovište ako láskávé miesto …

Laskavé místo …

Tak trochu inak chodiť …

Nasilí, nátlak či útlak a virus svobody

Uvedení-do-vztahologie (Budování vztahové kultury na pracovišti – 1. část prezentace)

Vzťahová kultúra – vztahová kultura

Haim Omer a koncept tzv. novej autority  ( Wikipedia, německy)

7 pilířů nové autority ( z němčiny přeložil PhDr. Pavel Beňo)