2.

Fotka z indexu či električenky v tom čase …

  

Dva obrázky „Byť či nebyť?“ … Rozhodne radšej byť, ale ťažké časy prichádzajů!!! (Bratislava – ŠD Mlynská dolina, izba č. 711, jar 1968)

Foto z automatu (Münster / NSR, jeseň 1968) 

Obr.: PhDr. Miroslav Brada, kolega a kamarát, ktorý si na mňa spomenul aj po 50-tich rokoch … Vďaka Mirko, a česť Tvojej pamiatke! (+ 19.4.2018)

Stretnutie v roku 2018 … teda po 50-tich rokoch, Bože môj!

Obr.: 27.5. 2017 – pred budovou FFUK v Bratislave, v Gondovej ulici …

Videodokumentácia …

 

PhDr. Miroslav Brada

 

PhDr. Helena Jacošová rod. Šmajdová

 

PhDr. Jana Nováčková, CSc.

 

Mgr. Magda Papáínková, rod. Svrčková

 

Fotodokumentácia zo stretnutia v roku 2017 …