Foto: www.pixabay.com

Laskavé místo je tam, kde se cítíme dobře a bezpečně, protože nás obklopují laskaví a ochotní lidé!

Může to být kdekoli – doma, ve škole nebo také v práci. Může to být někde v přírodě, ve městě nebo dokonce v nějaké zemi…

V roce 1967 jsme putovali s kamarádem stopem do Bulharska a když jsme kráčeli po mostě přes Dunaj ve městě Ruse, někde v polovině stál bulharský voják nebo celník a smál se. To místo mi – snad díky zkušenostem se zasmušilými Rumuny – připadalo skutečně jako neobyčejně laskavé místo. Ale jako mnohokrát v životě, jsem se i tenkrát dost mýlil…

Jenom málo lidí v ČR, a jistě i v mnoha jiných zemích Evropy, by dnes označilo „Demokracii“ za laskavou. Ale mnozí z nás ji za takovou, alespoň v prvních letech po tzv. Sametové revoluci, skutečně považovali. Ale pak se muselo něco stát …. Co to vlastně bylo? Hloupost a naivita (naše?) nebo nedostatek prozíravosti (našich tehdejších i současných lídrů) ? Nebo přirozená rozpínavost kapitálu? A co z našich sametových ideálů vlastně ještě zbylo?

Možnost se svobodně vyjádřit tam, kde vám média nenaslouchají, leda pokud se jim zrovna „nehodíte do krámu“… Možnost svobodně cestovat, když většina z nás vlastně ani nemá za co … A samozřejmě to hlavní – abych nezapomněl – „svobodné volby“, které nás s téměř železnou pravidelností konfrontují s egoisty, narcisy a chamtivci, které jsme si údajně měli sami zvolit a kteří si v politice docela dost ekonomicky polepší. A někteří dokonce úžasně!

3 x foto: Berlín, Friedrichstrasse, 11.2.2019

 

Nejasnosti a nespokojenost se současným stavem demokracie však – jak to ukazují i snímky výše – nejspíše netrápí jenom občany v České republice ale i jinde.

Dvojice autorů ze Štýrského Hradce (Graz) v Rakousku – Erich Visotschnig a Siegfried Schrotta – bývají považováni za duchovní otce tzv. SK-Principu, resp. systemu založeném na systemickém konsenzování, který by údajně mohl být jakýmsi řešením.

Problémy v současném způsobu „demokratického“ rozhodování – kam počítají také volby – vidí ve zbožštění a zneužívání většinového volebního systému, který již zdaleka neodpovídá potřebám lidí současné společnosti. Právě díky tomuto systému a tím, co se na něj s jistotou nabaluje – intriky, mocenský boj politických stran a zejména korupce – se nejspíše z dnešní demokracie stalo to, co se z ní stalo.

VZTAHOVNA jako LASKAVÉ MÍSTO – pracoviště, úřad, firma, organizace …

Právě implementace tzv. SK-Principu do praxe vašeho úřadu, vaší firmy či společnosti je podle všeho – a zejména podle přívrženců této filozofie a praxe – také dobrým způsobem, jak začít měnit a zlepšovat vztahovou kulturu, se kterou již nejste spokojeni.

V poslední době se také hodně mluví o digitální transformaci (DX) jako o předpokladu zakomponování současného stavu poznatků vědy do řízení společnosti. A někteří spříznění autoři a kolegové – kupř. Sebastian Purps-Pardigol z německého Hannoveru tak činí naštěstí i s ohledem na současný stav psychiky, lidského mozku a tzv. neurověd.

Právě neurovědy udělaly – především díky dokonalejším zobrazovacím technikám – obrovský vývojový skok při studiu činnosti lidského mozku. A ty jednoznačně ukazují, že mozek pracuje jako „vztahovna“, to zn. že je až do vysokého věku funkcí radosti a nadšení z toho, v jakých sociálních podmínkách a vazbách žijeme a pracujeme.

Máte-li zájem o naše prezentace či výměnu zkušeností právě o těchto tématech ( Využití SK-principu v organizační praxi, Proč říkáme, že je náš mozek „vztahovna“, atp. ), kontaktujte nás laskavě prostřednictvím našich e-mailů: info@vztahovna.info  nebo pavel.beno@workrelations.eu.