2022

 

2021

 

Niekedy medzi 16. a 19. rokom svojho života som sa dosť intenzívne venoval športovej chôdzi. Keď teraz – už ako senior – hodnotím toto obdobie svojej mladosti prichádzam aj na to, aký veľký vplyv a rolu mala „fyzická drina“ a ľudia, s ktorými som sa vtedy stretol, na celý môj ďalší život a vzťahy, ktoré sa mi podarilo či nepodarilo vytvoriť.

Nech sú teda tieto stránky – a obsahy tu zverejnené – akýmsi poďakovaním Jurajovi Benčkovi, Jožkovi Burclovi, Matejovi Skalnickému, Milanovi Belkovi, Ľudovi Žambokrétymu a všetkým  ostatným …

Osobnosti slovenskej atletickej chôdze

Z histórie Česko-Slovenskej chôdze 

Športová chôdza 2021

Niektoré chodecké podujatia z roku 2020