Vzťahová kultúra …

S rozšířením poznatků o fungování lidského mozku se počátkem 21. století objevil také pojem „vztahová kultura“ .

Vztahy-jako-zdroj-prezentace

O jeho rožšíření se přičinili zejména Gerald Hüther a Hans-Joachim Maaz. Oba dva pocházejí z bývalé Německé Demokratické Republiky, oba dva mají blízko k medicíně a zejména k psychiatrii a konečně, nikoli však v poslední řadě, oba dva se  zasazují o reformu současného systému vzdělávání, který považují za zcela překonaný. Odvolávají se přitom na fungování lidského mozku, resp.  na některá nová zjištění se kterými přicházejí tzv.  neurovědy!

Gerald Hüther je původní profesí neurobiolog a Hans-Joachim Maaz je psychiatr a psychoterapeut.  A i přesto, že se každý z nich věnuje i něčemu jinému, oba dva mluví o potřebě či dokonce nutnosti změny kvality vztahu – vztahové kultury, nemá-li nás náš současný stav a další vývoj zavést do slepé uličky. Vztahy typu subjekt – objekt, kterými by se dal charakterizovat  současný   („kořistnicko-narcistický?)  stav naší společnosti – a to bohužel již  od ranné výchovy dětí v rodině či ve škole, přes vztahy ve firmách či organizacích, až po nejvyšší patra politiky, nemohou z pohledu na další perspektivu vývoje ve společnosti a lidstva jako celku obstát.0

Vztah „subjekt – objekt“ – krátká ilustrace …

Z pohledu vyčerpatelnosti hmotných zdrojů je další růst společnosti limitován a nejinak je tomu i s lidským mozkem. Z pohledu na rozvoj potenciálu mozku však nikoli. Ten totiž může tvořit nová a nová spojení a tak tomu je bez ohledu na vysoký lidský věk. Klíčovým předpokladem tvorby nových a dalších spojení jsou tzv. neuroplastické látky. A ty se v mozku zásadně netvoří když jsme v nepohodě, stresu, bolesti či smutku. Ty se naopak mohou tvořit pouze tehdy, když jsme ve stavu zaujetí, příjemného očekávání, oduševnění či dokonce nadšení (Begeisterung).  Teprve pak to začne fungovat a vztahy tohoto typu jsou označeny jako subjekt – subjekt a pokaždé v nich jde o setkání rovnocenných lidí a navzájem se respektujících lidí…   (Více se o vztahové kultuře můžete dozvědět také na níže uvedených webech.)

 Dr. Gerald Huether

  Dr. Hans – Joachim Maaz

Niektoré videodokumenty na téma „vzťahová kultúra“ v nemeckom jazyku (prezentácie, rozhovory, atp.) :