Láskavé miesto / Laskavémísto

O nás

 

Stránky založil a edituje v tejto dobe PhDr. Pavel Beňo, ktorý je zakladateľom a v súčasnej dobe aj predsedom Rady Občianskeho združenia Práca a vzťahy so sídlom v Galante/SK.

Zúročiť touto cestou chceme svoje dlhoročné skúsenosti a pôsobenie v expertnej skupine  a  OS Práce a vztahy, ktorá sa v Prahe a ČR venovala riešeniu vzťahových konfliktov a problémov na pracovisku od roku 1999.

K našim cieľom patrí aj budovanie Komunikačného a vzdelávacieho centra pre zachovanie vzťahovej kultúry – na Slovensku a príp. aj v iných štátoch EU –  ktorá povedie k zachovaniu ľudskej dôstojnosti všetkých občanovzamestnancov na pracovisku či inde.

Kontaktný e-mail:  info@vztahovna.info